crisiskaartconsulent

Rotterdam uit landelijke top 10 hoogste wachtlijsten in de GGZ

Sinds de start van de nieuwe wachttijden aanpak in Rotterdam hebben de samenwerkende GGZ-partners het gepresteerd uit de top 10 van hoogste wachttijden van specialistische ggz te verdwijnen.

Resultaten regio Rijnmond

Regio Rijnmond was de regio met de hoogste wachttijden in Nederland voor de specialistische GGZ en stond ruim een jaar op nummer 1 in deze Vektis lijst. Door de inspanningen van de samenwerkingspartners in de regio, waaronder CaleidoZorg, Fortagroep, Mentaal Beter, buurtzorgT,  HSK en Parnassia Groep, is het gelukt om de wachttijden -binnen een jaar- in deze regio fors te verminderen en daarmee van plek 1 naar plek 14 te gaan.

De zorgverzekeraars zijn nauw betrokken bij dit initiatief. Als eersten waren dit VGZ en Zilveren Kruis, gevolgd door de andere verzekeraars. ZorgImpuls heeft als versneller in de regio voor de aanpak van de wachttijden een belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen en faciliteren van de partijen. Inmiddels is het initiatief verder verrijkt met verschillende zorgaanbieders, huisartsen en ervaringsdeskundigen vanuit Basisberaad namens het patiëntbelang uit de regio.

Onze wachttijden aanpak

In Rotterdam-Rijnmond vinden we het belangrijk dat iemand met veel voorkomende psychische problematiek snel passende zorg krijgt. Er wordt gestreefd om patiënten binnen vijf weken een intakeafspraak aan te bieden. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gekeken naar mogelijke alternatieven, zowel binnen als buiten de deelnemende organisaties. Door de gezamenlijke aanpak is dit een zeer succesvolle aanpak tegen de lange wachttijden!

De verantwoordelijkheid voor de wachtlijsten wordt nu ook regionaal gedragen. Dit maakt dat in regio Rijnmond de wachttijd vermindert voor nieuwe patiënten met veelvoorkomende problematiek.

Volgende stap

De focus binnen de regio Rijnmond verschuift nu dan ook van terugdringing van wachtlijsten naar het borgen van de huidige, acceptabele wachttijden. Dit middels een stabiele, regionale samenwerking, waarbij alle partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid uitdragen voor het zo snel mogelijk bieden van passende zorg voor patiënten met veelvoorkomende problematiek, zoals depressie, angst, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek, in onze regio.

Keuzevrijheid

Van belang is dat individuele patiënten een keuzevrijheid hebben. Mensen kunnen zelf ook een afweging maken wat passend is voor hen: sneller starten met een behandeling of soms iets langer wachten op de zorgaanbieder van hun keuze. 

Rotterdamse aanpak verder brengen

In februari 2021 is er een webinar georganiseerd vanuit de transfertafel Rotterdam met tips en ervaringen over het eerste jaar. Op deze manier konden andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars een goede inkijk krijgen in de ups-and-downs van het eerste jaar en in de succesfactoren.

Bij de start werd vooral ingestoken op incidentele transfer activiteiten, zoals een brief aan wachtende patiënten met het aanbod van een transfer, en de transfertweedaagse waarbij mensen op de wachtlijst werden nagebeld. Waar mogelijk werden alternatieven met een kortere wachttijd aangeboden. De gezamenlijke partijen hebben ervaren dat deze activiteiten onvoldoende effect hadden op de wachttijd en ook weinig bijdroeg aan een duurzame oplossing in de regio.

Samen hebben ze nu een duurzame oplossing, waarbij voor elke nieuwe aanmelding wordt afgewogen of de patiënt binnen de treeknorm geplaatst kan worden. Zo niet, dan wordt er gebruik gemaakt van elkaars capaciteit. En wordt in afstemming met de patiënt, de patiënt overgezet naar een andere aanbieder in de regio.  

De onderlinge samenwerking heeft moeten groeien. In een stelsel waar gereguleerde marktwerking een belangrijk mechanisme is, is samenwerken niet altijd vanzelfsprekend. Door met elkaar in gesprek te gaan en ook lastige onderwerpen niet te schuwen groeit het vertrouwen en de onderlinge samenwerking. Het voelt goed voor de zorgaanbieders om meer bezig te zijn met samenwerken dan concurrentie.

Landelijke uitrol

Demissionaire staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft al eerder de Rotterdamse aanpak omarmd en heeft aangegeven het transfer mechanisme voor 2021 in ieder regio te willen organiseren. Voor nu is voor alle regio’s afgesproken dat er transfertafels komen die het mogelijk maken dat de beschikbare capaciteit in een regio optimaal ingezet wordt. Daarnaast wordt er voor specifieke doelgroepen met structureel lange wachttijden gezocht naar maatwerk oplossingen

11 Nieuwe consulenten erbij!

Vandaag hebben we er 11 nieuwe consulenten bij! Deze groep #ervaringsdeskundigen van Pameijer uit Rotterdam kunnen nu binnen de organisatie zelf Crisiskaarten opstellen voor cliënten. Ook stagiaire Anouk van Basisberaad heeft haar welverdiende certificaat uitgereikt gekregen! 🥳 Trainer Tabitha is trots op deze groep. Het was volgens haar een hele leuke training, waarbij duidelijk naar voren kwam hoe belangrijk ervaringsdeskundigheid is als Crisiskaart consulent. Gefeliciteerd allemaal! 😀

Met deze ‘crisiskaart’ op zak durft Tabitha de straat weer op

Mensen die de controle dreigen te verliezen, kunnen geholpen worden aan de hand van een crisiskaart. Op de kaart staat hoe anderen moeten reageren op het moment dat het minder goed gaat met een kaarthouder, bijvoorbeeld wanneer hij of zij kampt met suïcidale gedachten.

Op Open Rotterdam vertelt Tabitha Mudde, Crisiskaart consulent bij Basisberaad en kaarthouder, over haar ervaringen met de Crisiskaart. Klik hier voor het artikel.

Bron: Open Rotterdam

Nieuwe consulente: Christa van der Graaf

Vandaag heeft Crista Van de Graaf haar certificaat Crisiskaart consulent mogen ontvangen. Hiermee heeft ze haar interne training ter bate van haar stage afgerond. Crista is vorige maand begonnen en al enorm enthousiast aan de slag gegaan. Komende week heeft ze ook haar eerste kaartvrager. Wij wensen haar heel veel succes met haar opleiding bij Howie the Harp en zijn blij met haar inzet! Van harte gefeliciteerd en welkom bij het team crisiskaart Rotterdam-Rijnmond.

Mensen met grote psychische problemen mogen toch naar buiten tijdens avondklok

Afgelopen week kregen we nog wel eens de vraag of men met een crisiskaart ook naar buiten kon tijdens de avondklok. Hoe mooi dat staatssecretaris Blokhuis hier nu een antwoord op heeft gegeven (AD).

Als je door ernstig psychisch leiden zoals een PTSS, angststoornis, eetstoornis of gelijke, in de avond een wandeling moet maken, dan kan dit op basis van een eigen verklaring. Daarnaast is het raadzaam om een begeleidend document zoals een crisiskaart bij je te hebben.

Voor de regio Rotterdam is ook de hulpkaart en safety4youkaart beschikbaar hiervoor. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met ons team van consulenten via crisiskaart@zorgbelanginclusief.nl of bel met: (06) 38 54 61 75. Ons team staat klaar voor je! Ook als je meer informatie wil hebben voor iemand die jij kent of voor binnen je organisatie een voorlichting hierover wil hebben.

Crisiskaart op sociale media

Afgelopen week zijn we met het team druk bezig geweest met sociale media opzetten. Ook onze website wordt momenteel behoorlijk onder handen genomen. Samen met het team hebben we ons ook gebogen over de flyer, want deze is uiteraard ook toe aan verandering. Vanmiddag gaat de aanloopgroep bij Parnassia/Antes Oudedijk de primeur krijgen. Daar zal vanmiddag de eerst fysieke voorlichting worden gegeven door Tabitha en Anouk. We zijn benieuwd!

Op Facebook zijn we te vinden op:https://www.facebook.com/CrisiskaartRijnmond

Op Instagram zijn we te vinden op: https://www.instagram.com/safety4you.rtd/

De Crisiskaart is belangrijker dan mijn paspoort

Ik ben Olga en de leeftijd van vijftig jaar gepasseerd. Naast mijn psychische kwetsbaarheid heb ik ook veel fysieke problematiek. Deze beide ongemakken worden door elkaar versterkt. Bij de organisatie, waar ik vrijwilligerswerk doe, was er een voorlichting over de crisiskaart. Hierdoor werd ik zeer enthousiast over het maken van een crisiskaart.

Crisiskaart

Angst overwinnen

Omdat ik diezelfde maand nog zou gaan vliegen naar familie in Turkije, leek mij dit een goede manier om mijn angst voor mogelijke problemen zo minimaal mogelijk te maken. Binnen een paar dagen kon ik een afspraak maken met een crisiskaartconsulent.

Crisiskaart snel gemaakt

Tijdens het eerste gesprek kon zij mij beloven op korte termijn een crisiskaart voor mij te maken. Ik kreeg hierdoor veel vertrouwen in een goede afloop. Ik maakte mij al maanden druk en zag erg op tegen de reis. Binnen een week was mijn crisisplan en (concept) crisiskaart gemaakt. Een collega heeft daarna de kaart in het Engels vertaald en kon daarom de volgende dag vliegen. 

Heenreis

Op de heenreis heb ik de kaart al moeten gebruiken omdat ik onwel werd. Ik heb mijn kaart gegeven aan de passagier naast mij, en deze heeft de het aan de stewardess gegeven. Zij heeft precies gedaan wat er op mijn kaart stond. Het bleek dat mijn suiker veel te laag was. Doordat dit snel duidelijk werd, is er adequaat gehandeld en is erger voorkomen. Hierdoor ben ik veilig op mijn eindbestemming gekomen.

Goed instrument

Ik heb de kaart nog een aantal keer moeten gebruiken. Zelfs een arts in Turkije vond de crisiskaart een goed instrument. Door het hebben van een crisiskaart was het voor mij veilig genoeg om ook weer terug te vliegen. De crisiskaart heeft op meerdere vlakken mijn leven veranderd. Binnen een jaar durfde ik meer de straat op en was ik niet meer zo angstig. Ik was zelfs minder afhankelijk van mijn rollator. Door deze goede ervaringen is mijn leven kwalitatief zeer verbeterd. Ik raad iedereen die ik spreek, een Crisiskaart aan. Ten tijde van mijn reis was mijn crisiskaart belangrijker dan mijn paspoort.

Lancering Safety4You: kaart voor jongeren met psychische kwetsbaarheid

Op 16 december 2019 is bij Basisberaad de lancering van Safety4You-kaart, een ‘crisiskaart’ voor jongeren. Op de kaart staat hoe een crisis er bij iemand uit ziet, en hoe omstanders het beste kunnen handelen. Diverse betrokken partijen zijn bij deze bijeenkomst aanwezig, en dat maakt de lancering een succes.

Crisiskaart in het kort

Crisiskaart - Safety4You

“De crisiskaart is geïntroduceerd in Amsterdam,” aldus Tabitha Mudde (crisiskaartconsulent bij Basisberaad), “daarna is het naar Rotterdam gekomen. Een crisiskaart is vooral voor de cliënt. De crisiskaart, zeker de uitgave met de wolf, is bekend hier. Uit wetenschappelijk onderzoek in Rijnmond naar de werking van de crisiskaart is gebleken dat mensen mét een crisiskaart minder vaak worden opgenomen dan mensen zonder een kaart. De crisiskaart is steeds verder ontwikkeld, ook behandelaren geven feedback dat de crisiskaart en protocol goed werkt.”

Samenwerking met Albeda

Voor de Safety4You kaart is onder andere samengewerkt met het Albeda College. Drie stagiaires lopen stage bij Basisberaad en hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Ook Karen Groen, crisiskaartconsulent en nu bezig met een HBO Bachelor, heeft meegewerkt en haar afstudeerscriptie over de crisiskaart geschreven. “Het was zeer leerzaam,” aldus Anouk (stagiaire), “het was fijn dat we teamstage konden lopen hier.”

Gevoel van veiligheid

“De kaart is voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid,” aldus Adea (stagiaire), “iemand met een kaart voelt zich veiliger, meer op zijn gemak. Dit is wat de mensen zelf aangeven. Zonder kaart wordt meer onveiligheid ervaren, zijn er meer zorgen etc. Hierdoor is er een grotere kans dat iemand in een noodsituatie komt. De kaart is ook handig voor de omgeving, het zorgt ook voor steun.”

Verschillen met de crisiskaart

Speciaal voor jongeren wordt nu de Safety4You-kaart geïntroduceerd. “Er zijn verschillen,” licht Ilda (stagiaire) toe, “de kaart richt zich op de groep van 12 tot 23 jaar. De kaart is dan ook kindvriendelijk gemaakt, zo heeft het bijvoorbeeld een ander uiterlijk. Ook is de vragenlijst voor jongeren anders, wat minder direct. Omdat je met jeugd te maken hebt met wettelijke vertegenwoordigers, zijn er ook andere machtigingsformulieren. We hopen de jongeren te bereiken die een kaart nodig hebben.”

Ook buiten de regio

Tabitha licht toe dat de Safety4You-kaart ook is ingebracht in het landelijk overleg. Verschillende partijen hebben mogelijk belangstelling. “Ik hoop dat de kaart ook landelijk gebruikt gaat worden.”

Corona en Borderline/ADHD

Ervaringen met de coronacrisis, door Tabitha Mudde. Gepubliceerd op Facebook op 19 maart 2020

Een uitleg van wat de huidige corona crisis met mensen met een ggz kwetsbaarheid kan doen. En nog belangrijker, wat je kan doen voor hen. 😉(let niet op mijn spelling, lichte vorm dyslexie).

We lezen heel veel over wat corona doet met de mens. Maar we lezen weinig wat de maatregelen voor corona doet met iemand die een kwetsbaarheid heeft op ggz gebied. Even als eerste, ik ben het er absoluut mee eens dat de huidige maatregelen die genomen zijn noodzakelijk zijn. Dit ondersteun ik ook zeker. Maar bedenk, hiermee neem je ook het contact weg van diegene die juist zo hard sociaal contact nodig heeft.

Als ik even naar mijzelf kijk. Zoals de meeste weten, heb ik vijf diagnoses gekregen in het verleden. Hiervan zijn er gelukkig een aantal van af of in remissie. Op dit moment heb ik nog voornamelijk te maken met de Borderline kenmerken en ADD. Officieel heb ik ADHD/ADD, maar deze is deels in remissie waardoor alleen de ADD er af en toe een feestje van maakt. De Borderline is afgezwakt naar kenmerken, hier kom ik nooit van af maar heb er mee leren omgaan. Daarnaast is mijn depressie afgelopen maand december weer de kop op gaan steken. Dit is normaal bij mij en heeft altijd wat aandacht nodig in die periode. Hiervan ben ik net een beetje aan het op krabbelen.

Wat doen deze diagnose bij mij? Borderline: Deze zorgt ervoor dat ik mijn emotie moeilijk kan reguleren, daarom is emotieregulatiestoornis eigenlijk een betere bewoording. Emoties kunnen iedere 5 minuten wisselen, mijn gevoel en mijn verstand zijn altijd in gevecht met elkaar en liggen regelmatig in de clinch. Ik kan het niet aan om complimenten te ontvangen of mij goed te voelen over iets wat ik doe. In mijn jeugd heb ik namelijk altijd alleen maar kritiek gehad op wat ik deed. Er werd bijvoorbeeld geroepen dat ik naar het GOM zou gaan, geen onderwjis mogelijk. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel negatief over mijzelf denk. Als er iets moois gebeurt, dan komen al snel stemmen die mij vertellen dat het allemaal niet zo is.

Zoals Marsha linehan al eens vertelde, bij borderline heeft de emotie-laag een derdegraads verbranding. Dit resulteert in destructief gedrag, ofwel snijden of suïcide gedachten/pogingen. Dan heb je de ADD. Hierdoor ben ik van binnen heel druk, mijn gedachte gaan continu door. Altijd door elkaar en 10 stappen vooruit. Vroeger zij ik altijd: mijn verkeersregelaar heeft de memo niet gehad dat het spits is. Als je die 2 combineert, krijg je een hele drukke bovenkamer met alle negativiteit die je niet kan reguleren.

Om een depressie te voorkomen, heb ik een crisisplan opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld dat ik ten allen tijde sociale contacten moet blijven opzoeken. Mijn muziek is voor mij belangrijk, omdat dit mij ontspant. Maar ook het ventileren van mijn gevoelens is voor mij belangrijk. Je kunt het zien als een ontluchtingsventiel waardoor mijn emotielevel niet te hoog wordt.

Daar gaat het momenteel dus fout. Doordat we nu verplicht worden alles plat te leggen op sociaal vlak (de verenigingen) en thuis te werken, mis ik een deel van mijn sociale contacten. Tuurlijk kan ik mensen bellen, tuurlijk kan ik thuis dwarsfluit spelen. Maar het verplichte naar buiten gaan en je gedachte af en toe ergens anders op zetten. Dat is weg.

Voor mij lukt het om in deze tijd om te denken en andere mogelijkheden te zoeken. Zo krijg ik nu bijvoorbeeld meer tijd om werk te doen, zonder gestoord te worden. Er is een druk van mij af in verband met sommige werkzaamheden, waardoor ik rust heb voor het uitwerken van andere werkzaamheden. Ik kan mijn oude hobby’s (tekenen en borduren) weer oppakken.

Maar er zijn genoeg andere mensen die bekend zijn binnen de GGZ of aanverwante, die dit momenteel nog aan het leren zijn. Of bij wie de dingen zo gecompliceerd zijn, dat het helemaal niet lukt. Voor hen is deze periode een ware hel. Afgesloten van de buitenwereld. In opname zitten en geen bezoek mogen krijgen. In crisis zitten en alleen telefonisch of per e-health contact kunnen krijgen (als dit al mogelijk is).De soms zo broodnodige knuffel of schouder om op uit te huilen, die is er niet of schaars.

Op dit moment zijn de wachtlijsten enorm in Nederland. Hierop staan ook mensen die wellicht al baat hadden gehad met gewoon een support groep. Deze mag nu niet. Een WRAP opstellen of crisiskaart opstellen in fysiek vorm, kan nu ook niet. Daarom wordt dit veelal telefonisch aangeboden (ik blijf beschikbaar voor mijn kaartvragers/houders). Maar dit is niet voor iedereen mogelijk. Niet iedereen die bij ons bekend is, heeft de beschikking over een computer of telefoon met internet.

Daarom: let ook op de mensen met een GGZ achtergrond en bel ze zelf vaker. Stuur ze een kaartje. Zorg er zelf voor dat je af en toe contact met hen maakt. Voor mij is het bijvoorbeeld erg lastig om zelf iemand te bellen, omdat ik altijd een stem in mijn hoofd heb die zegt dat ik te veel ben, dat ik tot last ben. Daarom zal ik niet zelf bellen. Ik kan mij voorstellen dat velen van mijn medestrijders in de GGZ dit ook hebben.

Een grote drempel, op welke manier dan ook, die het niet toe laat om te bellen of hulp te zoeken. Zo nu weet je wat er bij ons in het hoofd gebeurt. En weet je, wij zijn niet eng.. echt niet. Wist je dat je met mensen binnen de GGZ enorm kan lachen. Als je de tijd hebt genomen om dit enorme verhaal te lezen, dan weet ik zeker dat je ook de tijd kan nemen om iemand te leren kennen.

Vraag hoe het met iemand gaat waarvan je weet of vermoed dat ze binnen de GGZ bekend zijn. Vraag wat hun behoefte is en waar je bij kan helpen. Als dat een digitaal spelletje is, super! Via Skype muziek samen maken, geweldig! Via Whatsapp de laatste wijkroddels delen, top! (zolang je niet tegenover mij woont.. hihi). Ik hoop dat ik hiermee wat meer heb kunnen verduidelijken wat de corona maatregelen doet met personen met een psychische kwetsbaarheid.

Stay home, Stay safe, Stay healthy!!

Nieuwe consulent Crisiskaart

Mirjam Giphart heeft de training voor crisiskaartconsulent met succes afgerond. Onlangs heeft ze haar certificaat ontvangen. Mirjam Giphart werkt bij Pameijer. Basisberaad en Pameijer werken samen om de crisiskaart verder uit te zetten. Mirjam gaat het consulententeam Crisiskaart van Basisberaad ondersteunen. Wij zijn blij haar welkom te heten en wensen Mirjam veel succes!

العربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañolTürkçe