Home

U bevindt zich op de website van Crisiskaart regio Rijnmond. Op deze site kunt u alles vinden over de Crisiskaart. Ook bieden wij sinds kort een kaart aan voor jongeren, de Safety4YOU kaart.

Geschiedenis Crisiskaart

De geschiedenis van de crisiskaart in regio Rijnmond begint in het najaar van 1998 bij het Basisberaad Rijnmond. Het Basisberaad was destijds een zelfstandige regionale cliëntenorganisatie die op kwam voor de belangen van (ex) cliënten uit de GGZ, de verslavingszorg en dak- en thuislozen. In september van dat jaar is bij hen een werkgroep (in mei 1999 omgedoopt in klankbordgroep) gevormd die de invoering van de crisiskaart ging voorbereiden. Deze klankbordgroep bestond uit ervaringsdeskundigen; mensen die ooit een crisis hebben meegemaakt.

Eén van de eerste activiteiten rondom de crisiskaart was de organisatie van een voorlichtingsmiddag in ‘de Rode Vaas’ van de toenmalige BAVO Rno Groep, met als doel de mogelijkheden voor een introductie van de crisiskaart in Rijnmond te verkennen. Bij deze voorlichting vertelden verschillende mensen uit Amsterdam over hun ervaring met de crisiskaart.

Daarna vonden meerdere gesprekken plaats met het Crisiscentrum waarbij afspraken werden gemaakt over samenwerking, kennisuitwisseling en regelmatig overleg. Het Crisiscentrum Rotterdam kreeg in Rijnmond de functie van centrale bewaarplaats van de crisisplannen. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Hedendaags
Op dit moment is Basisberaad sinds de fusie een afdeling van Zorgbelang Zuid-Holland. Binnen Basisberaad zijn twee ervaringsdeskundige crisiskaartconsulenten actief voor cliënten, hun naasten en belangrijke derden. In heel Nederland zijn hedendaags meerdere crisiskaartconsulenten actief, waardoor er in iedere regio de mogelijkheid is om een crisisplan en -kaart op te stellen met geïnteresseerde cliënten.

Geïnteresseerd in het foldermateriaal? Download nu de Digitale folder