WRAP

WRAP is een hulpmiddel om je leven te richten op wat jou goed doet. Hiermee bundel je de kennis die je al hebt en je zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Je wisselt ervaringen uit met anderen en leert hoe je de regie over je leven meer in eigen handen kan nemen. Je gaat die kennis systematisch ordenen, en door het maken van actieplannen, gericht in je leven toepassen. De WRAP is herstel gericht en ondersteunend.

Het maken van je eigen WRAP doe je in een groep van max 10 mensen die geleid wordt door 2 ervaringsdeskundigen die hiervoor zijn opgeleid (WRAP-facilitators.) Zij begeleiden het proces van gelijkwaardige uitwisseling waarin iedere deelnemer de deskundige is over zichzelf. Het is na namelijk jouw WRAP en niet die van een ander. De training bestaat uit 8-wekelijkse bijeenkomsten van 2.5 uur. Je krijgt een eigen werkboek dat jou nu, en in de toekomst kan ondersteunen bij jouw welbevinden en herstelproces.

Onderzoek heeft aangetoond dat WRAP daadwerkelijk bijdraagt aan het herstel.