Triadekaart

De Triadekaart is ontwikkeld door Ypsilon, de vereniging voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. De Triadekaart is ontwikkeld omdat in de richtlijn van de behandelaars staat dat de optimale behandeling van schizofrenie uitgaat van samenwerking tussen patiënt/cliënt, behandelaar en familie (de triade). Maar niemand wist hoe de rol van de familie er in de praktijk uit moest zien en welke ondersteuning de familie daarbij nodig had. De kaart bevat een uitgebreide lijst van taken. Patiënt/cliënt, familie en behandelaar kunnen ieder voor zich aankruisen over welke taken zij het graag willen hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand bereid is deze taak op zich te nemen, maar ook omdat de betreffende taak juist door niemand wordt gedaan of door de verkeerde persoon. In het triadegesprek worden in een driegesprek de aangevinkte onderwerpen doorgenomen en worden hierover afspraken gemaakt.

Vergelijking met de crisiskaart

Ook hier is het van belang te bedenken dat de Triadekaart vooral wordt ingezet tijdens de behandeling en minder is gericht op het handelen tijdens een crisis. Het is wat onduidelijk van wie het initiatief uitgaat om een Triadekaart in te vullen. De Triadekaart is bovendien vooral gericht op mensen met een psychose en daarmee beperkt in de toepasbaarheid.