Meest gestelde vragen

Heeft u een vraag?
Aan de hand van gestelde vragen tijdens onze voorlichtingen hebben wij een overzicht van ‘vraag en antwoord’ voor u samengesteld. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met een van onze crisiskaart consulenten.

Vragen over de crisiskaart:

_________________________________________________________________________________

Is het wel bekend zo’n Crisiskaart?
De Crisiskaart krijgt binnen de regio Rotterdam-Rijnmond steeds meer bekendheid, doordat de consulenten van Basisberaad druk bezig zijn met het geven van voorlichtingen op verschillende locaties.

Hoe lang is de kaart geldig?
De Crisiskaart is geldig zolang u hem nodig heeft. Ieder jaar wordt er door de crisiskaartconsulent contact met u opgenomen om uw kaart te actualiseren.

Hoe weet ik of iemand een Crisiskaart heeft?
De kaarthouder heeft deze zichtbaar bij zich. Vaak zit de Crisiskaart in iemands portemonnee of hoesje van zijn/haar mobiel. Iemand die in crisis raakt, heeft vaak nog wel een besef om zijn/haar crisiskaart te geven. De kaarthouders dragen ook meestal een armband waaraan je kan zien dat ze een Crisiskaart hebben.

Kunnen naasten ook mensen aanmelden voor een Crisiskaart?
Het is wenselijk dat men zelf contact opneemt met de consulent. Indien dit niet mogelijk is, mag er alleen iemand worden aangemeld als de cliënt hier zelf van op de hoogte is. Hier wordt ook altijd naar gevraagd. Een Crisiskaart/plan is iets persoonlijks en daarom dient de cliënt hier zelf achter te staan. Als dit niet het geval is, kan er ook geen werkend plan worden opgesteld.

Kan ik mijn Crisiskaart tussendoor veranderen? 
Ja, dit is mogelijk. U kunt ten alle tijde uw Crisiskaart laten aanpassen door de crisiskaartconsulent.

Wat gebeurt er als mijn medicatie verandert? 
Op de Crisiskaart wordt vermeld bij welke apotheek uw actuele medicatielijst op te vragen is. Indien er echt grote wijzigingen zijn, dan kunt u altijd uw Crisiskaart laten aanpassen bij één van de consulenten.

Hoe weet de politie of het ambulancepersoneel dat ik een Crisiskaart heb?
Er wordt met hen samengewerkt om er zorg voor te dragen dat er bij de meldkamer een melding komt zodra de betreffende persoon een Crisiskaart heeft. Op deze wijze is het voor de politie en/of ambulance personeel ook makkelijker om zo snel mogelijk de juiste zorg in gang te zetten. Momenteel is er een samenwerkingsverband met Nationale Politie Eenheid regio Rijnmond.

Wanneer kan ik het beste een Crisiskaart opstellen? 
Een Crisiskaart wordt opgesteld wanneer iemand niet (meer) in crisis is. Het proces om een Crisiskaart met bijbehorend crisisplan op te stellen kan best confronterend zijn, daarom is het verstandig om dit te doen wanneer u goed in uw vel zit.

Kan ik iemand meenemen naar het gesprek? 
Ja, dit is mogelijk. Vaak kan het prettiger zijn om een vertrouwd persoon mee te nemen die het beste weet hoe u in een crisis reageert. Wel is het crisisplan een persoonlijk plan en zal er voornamelijk worden gekeken naar wat u erin wilt hebben.

Ik ben al in het bezit van een signaleringsplan/WRAP/triadekaart, kan ik dan wel een crisiskaart opstellen?
Ja, dat is mogelijk. Vaak is het een aanvulling op uw signaleringsplan, WRAP of triadekaart. Binnen Basisberaad is er mogelijkheid om het aan te vragen.

Wat is het verschil met een signaleringsplan of crisisplan van de GGZ-instelling?
Het signaleringsplan die binnen de GGZ-instelling wordt gebruikt is een beknopte bespreking van de fases waarin iemand zich kan bevinden naar een crisis toe. Vaak worden deze met kleuren of pannetjes aangegeven. Het signaleringsplan wordt vaak wel binnen een instelling opgeslagen en kan uitgeprint thuis worden bewaard, maar is niet voor omstanders inzichtelijk.

Het crisisplan wat binnen de GGZ-instelling wordt gehanteerd is een onderdeel van een behandelplan en werkt hetzelfde als een signaleringsplan. Beiden zijn een goede aanvulling op het Crisiskaart/plan die samen met de consulent wordt opgesteld.

In deze Crisiskaart/plan wordt een gedeelte beschreven hoe een crisis eruit ziet en wat er aan vooraf gaat. Echter gaat de Crisiskaart/plan dieper in om wat er nodig is vanuit je omgeving. Bijvoorbeeld welke wensen je hebt rondom medicatie of opname mogelijkheden.

Omdat er uiteindelijk een Crisiskaart wordt opgesteld vanuit het vooraf opgestelde crisisplan, kunnen omstanders sneller reageren. Deze is door het bankpasformaat makkelijk bij je te dragen.

Het signaleringsplan en/of crisisplan die bij de GGZ-instelling is opgemaakt, wordt in het Crisiskaart/plan benoemd.

Kan ik alle wenselijke contactpersonen op de kaart en in het plan zetten?
Ja, alle contactpersonen die wenselijk zijn, kunt u op uw Crisiskaart laten vermelden. Deze dienen ook het crisisplan te ondertekenen, zodat men ervan op de hoogte is wat er tijdens een crisis van hen wordt verwacht.

Kan er ook een behandelaar vermeld worden op de kaart?
Ja, graag zelfs. Dit zorgt er namelijk voor dat er vanuit een behandelaar ook medewerking verleent wordt om een Crisiskaart/plan te laten slagen.


Vragen over het crisisplan:

_____________________________________________________________________________

Hoe kan ik me het beste voorbereiden op het gesprek met de crisiskaartconsulente?
Wanneer de crisiskaartconsulente een afspraak met u maakt, krijgt u een gespreksformulier en routebeschrijving toegestuurd. Op dit gespreksformulier staan de meeste onderwerpen beschreven die besproken gaan worden tijdens het gesprek, zodat u uzelf al enigszins kan voorbereiden op het gesprek. Dit formulier mag u van tevoren invullen, maar het is niet verplicht.

Waarom moeten al mijn contactpersonen hun handtekening zetten op mijn crisisplan?
Om te waarborgen dat alles loopt zoals u wenst tijdens een crisis en iedereen op de hoogte is van zijn/haar taken tijdens een crisis, moeten de beschreven contactpersonen een handtekening zetten. Hierdoor bent u er dus van verzekerd dat iedereen uw wensen naleeft tijdens een crisis.

Overige vragen:

____________________________________________________________

Ik wil graag een Crisiskaart, maar ik woon niet in jullie regio. Wat moet ik doen?
Op de site van de crisiskaart Nederland staat overzichtelijk weergegeven wie er in iedere regio actief is als crisiskaartconsulent. Daarnaast staan ook de contactgegevens van de betreffende consulent beschreven.

Ik ben werkzaam bij een zorgorganisatie, kan ik jullie benaderen voor een voorlichting?
Dit is altijd mogelijk! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de crisiskaartconsulenten of met de coördinator van het Crisiskaart project bij Basisberaad:
Tabitha Mudde (06-38 54 61 75 / tabithamudde@basisberaad.nl