Hulpkaart

De Hulpkaart is bedoeld voor iedereen die in een noodsituatie terecht kan komen. Met de Hulpkaart zorg je ervoor dat de mensen in je omgeving goed kunnen handelen en jou op de beste manier kunnen helpen. De Hulpkaart is eenvoudiger van opzet. Er wordt geen crisisplan opgesteld en de contactpersonen worden niet noodzakelijkerwijs online onderdeel van het systeem van de Hulpkaart. De kaarthouder zelf is verantwoordelijk voor het informeren van de contactpersonen en voor het bevestigen van de rol die zij krijgen toebedeeld.

De Hulpkaart is vooral bedoeld voor diegenen die wel in een noodsituatie vooral behoefte hebben aan korte directe aanwijzingen over hoe je omgeving moet handelen zonder verdere noodzaak tot informatie over achtergronden.

De Crisiskaart en Hulpkaart verschillen in de methode hoe ze tot stand komen en de soort informatie. Ze zijn daardoor gericht op verschillende doelgroepen.

Hier kunt u een voorbeeld van een Hulpkaart inzien

Van crisiskaart naar hulpkaart
In 2018 is naast de Crisiskaart ook het idee van de Hulpkaart ontstaan in het landelijke project Crisiskaart. De reden is dat de Crisiskaart niet voor iedere doelgroep geschikt is en dat de term ‘crisis’ veel mensen niet aanspreekt. De Hulpkaart is dus een afgeleide van de Crisiskaart en bestaat naast de Crisiskaart. Het accent van de Crisiskaart lijkt meer te liggen op herstelgerichte zorg en het accent van de Hulpkaart op het bieden van handelingsperspectief.