Onze consulent

Bij afdeling Basisberaad is een zeer betrokken crisiskaartconsulent werkzaam. Hieronder stelt zij zich kort voor, zodat u direct een beeld heeft van de persoon in kwestie wanneer u haar wil benaderen.

Tabitha Mudde-Schepen:
Sinds 2014 ben ik werkzaam als crisiskaartconsulente bij Zorgbelang Zuid-Holland, afdeling Basisberaad. Dit werk heb ik lange tijd als vrijwilliger gedaan, maar merkte veelal dat de vraag groot was binnen de regio Rotterdam Rijnmond. Om die reden is er actief gezocht naar een mogelijkheid om de crisiskaart breder in te zetten.

Door mijn ervaringen met diverse (crisis) opnames van mijzelf en mijn vader, ben ik mij gaan inzetten als ervaringsdeskundige. Hierbij merkte ik dat er niet voldoende gekeken werd naar wat een cliënt daadwerkelijk nodig
had.

Naast mijn werkzaamheden als crisiskaartconsulente ben ik getrouwd en moeder van twee kinderen. En houd ik me bezig met voorlichtingen over ADD/ADHD, Borderline en suïcide.

Missie:
Ervoor zorgen dat het taboe rondom psychiatrie wordt doorbroken. Hiermee geef je kwetsbare mensen meer ruimte om open over hun achtergrond te praten en regie terug te kunnen pakken en behouden.