De Crisiskaart

De Crisiskaart biedt de mogelijkheid om zaken rondom een (psychische) crisis vooraf te regelen. Het is dus vooral gericht op mensen met een psychische gevoeligheid. Samen met een crisiskaartconsulente maak je eerst een crisisplan waarin alle informatie staat die voor jouw belangrijk is in geval van een (psychische) crisis.

Om een afspraak te maken, kan je contact opnemen met een van onze crisiskaartconsulenten. Samen maken jullie een afspraak voor een gesprek. De crisiskaartconsulenten werken onafhankelijk van de hulpverlening. Dat maakt het makkelijker om in het gesprek gevoelens en wensen te uiten.

Wat staat er op een crisiskaart?

  • persoonlijke gegevens;
  • gegevens van contactpersonen (kunnen extra informatie bieden over jouw wensen);
  • omschrijving van een crisissituatie;
  • medicatiegebruik en eventuele lichamelijke problemen;
  • afspraken met hulpverleners en anderen;
  • wensen wat betreft behandeling;
  • praktische informatie.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek bespreek je samen met de consulent hoe een crisis er in jouw geval uitziet. Wat zijn de kenmerken en hoe herken je die? Wat zijn jouw wensen en behoeften tijdens een crisis? Wie zijn jouw contactpersonen? Eventueel volgt er na dit eerste gesprek nog een tweede gesprek.

Crisisplan

Als alle benodigde informatie is verkregen, verwerkt de crisiskaartconsulent dit in een crisisplan. Als kaarthouder neem je dit plan door en pas je het aan waar nodig of wenselijk. Ook is het belangrijk om te bepalen of jouw contactpersonen-bijvoorbeeld jouw familie of zorgverleners-alles in jouw plan mogen inzien. Als het plan klaar en goedgekeurd is, laat je het ondertekenen door uw contactpersonen. Zij geven hiermee een akkoord voor de taken die hen zijn toebedeeld.

Crisiskaart

Aan de hand van het complete crisisplan stel je samen met de consulent uiteindelijk jouw Crisiskaart op. De kaart geeft een korte en kernachtige samenvatting van jouw plan. Als je in verwarde toestand of in een crisis terecht komt, kun je dat kaartje laten zien aan hulpverleners. Zij weten dankzij de informatie op jouw kaart wat ze moeten doen en wie zij kunnen bellen.

Mocht u toch nog meer informatie willen, of wil je meteen een Crisiskaart opstellen? Klik dan hier en neem contact op met een van onze consulenten.