Het crisisplan

Het crisisplan

In het crisisplan staat hoe een crisis, en de aanloop naar de crisis, er bij u uit ziet. Ook staat er in beschreven hoe anderen de crisis kunnen herkennen. Er wordt ingezoomd op uw wensen: wat wilt u wel of juist niet tijdens een psychische crisissituatie? Welke behandeling/medicatie is gewenst? Hoe kunnen omstanders u het beste benaderen tijdens een crisis?

Bij het opstellen van een crisisplan kunt u aangeven waar u afspraken over wilt maken en wat u geregeld wil hebben als u in een crisis raakt. Het crisisplan bespreekt u vervolgens met de betrokken contactpersonen, zoals de huisarts, behandelaar, familie, buren, etc.

Er wordt dus écht gekeken naar uw verhaal: wat heeft u meegemaakt? Wat werkt wel en wat werkt niet? U bepaalt zelf welke afspraken u wilt maken. Wel is het belangrijk dat u alles met de betrokken personen overlegt. De andere partijen kunnen aanvullingen doen, maar de inhoud van het crisisplan bepaalt u zelf.

Nadat alle betrokkenen akkoord zijn met de inhoud, wordt de crisiskaart door alle betrokken partijen en uzelf ondertekend. Het is dus een overeenkomst die je met elkaar aangaat. Op basis van het crisisplan maakt de crisiskaartconsulent een crisiskaart. Het crisisplan wordt op een centrale plek bewaard, de crisiskaart draagt u bij u. In geval van opname of behoefte aan betrokken hulpverleners tijdens een crisis, kan het crisisplan opgevraagd worden. Dit gebeurd uiteraard alleen met uw toestemming.