Hoe werkt het?

Hoe werkt de crisiskaart?

De crisiskaart bied u de mogelijkheid om zaken rondom een (psychische) crisis vooraf te regelen. Dit doet u samen met een ervaringsdeskundige crisiskaartconsulent. Om een afspraak te maken dient u zelf contact op te nemen met één van onze crisiskaartconsulenten. Zij streven ernaar om de afspraak zo spoedig mogelijk in te plannen en sturen u direct een vragenlijst op die u inzicht geeft in de onderwerpen die aan bod komen tijdens het gesprek. De crisiskaartconsulenten werken onafhankelijk van de hulpverlening. Dit zorgt er vaak voor dat cliënten zich vrijer voelen om hun gevoelens en wensen te uiten.

In het eerste gesprek wordt alle noodzakelijke informatie (in geval van een crisissituatie) uitgevraagd en opgeschreven, dit wordt vervolgens verwerkt in het systeem. Mocht er een tweede gesprek nodig zijn voor aanvullende informatie zal deze afspraak direct gemaakt worden bij de afronding van het eerste gesprek.

Wanneer alle benodigde informatie verkregen is zal de crisiskaartconsulent dit verwerken in een crisisplan. Zodra dit plan volledig is ingevuld krijgt u als kaarthouder de kans om deze door te nemen en eventueel aanpassingen door te geven. Ook is het voor u belangrijk om te bepalen of iedere contactpersoon in dit plan alles mag inzien. Mocht dit niet gewenst zijn kan hier rekening mee gehouden worden. Wanneer het volledige plan goedgekeurd is kunt u het laten ondertekenen door uw contactpersonen. Zij geven hiermee een akkoord voor de taken die hen zijn toebedeeld.

Aan de hand van het complete crisisplan wordt de crisiskaart opgesteld. Hierin wordt alles uit het plan zeer kort en kernachtig omschreven. Zodra de crisiskaart af is wordt deze naar u opgestuurd. Na ontvangst van de kaart is het proces afgerond. Na een bepaalde tijd zal u nog eens benaderd worden met de vraag hoe de crisiskaart u bevalt en of er nog aanpassingen nodig zijn. Uiteraard kunt u in de tussentijd ook zelf contact opnemen met de crisiskaartconsulent die u geholpen heeft.

Geïnteresseerd in foldermateriaal? Download nu de Digitale folder