Onze consulenten

Bij afdeling Basisberaad zijn er twee ervaringsdeskundige crisiskaartconsulenten werkzaam. Hieronder stellen zij zich kort voor, zodat u direct een beeld heeft van de personen in kwestie wanneer u ons wilt benaderen.

Tabitha Mudde-Schepen:
Sinds 2014 ben ik werkzaam als crisiskaartconsulente bij Zorgbelang Zuid-Holland, afdeling Basisberaad. Dit werk heb ik lange tijd als vrijwilliger gedaan, maar merkte veelal dat de vraag groot was binnen de regio Rotterdam Rijnmond. Om die reden is er actief gezocht naar een mogelijkheid om de crisiskaart breder in te zetten.

Door mijn ervaringen met diverse (crisis) opnames van mijzelf en mijn vader, ben ik mij gaan inzetten als ervaringsdeskundige. Hierbij merkte ik dat er niet voldoende gekeken werd naar wat een cliënt daadwerkelijk nodig
had.

Naast mijn werkzaamheden als crisiskaartconsulente ben ik getrouwd en moeder van twee kinderen. En houd ik me bezig met voorlichtingen over ADD/ADHD, Borderline en suïcide.

Missie:
Ervoor zorgen dat het taboe rondom psychiatrie wordt doorbroken. Hiermee geef je kwetsbare mensen meer ruimte om open over hun achtergrond te praten en regie terug te kunnen pakken en behouden.

 

Myrna van der Wees:
Ik leerde Basisberaad kennen dankzij Tabitha, die mij wees op één van de cursussen die het Basisberaad aanbood: ‘werken met eigen ervaring’. Op dat moment was er nog net een plekje vrij in de nieuwe cursus, en zodoende heb ik in december 2016 de cursus ‘werken met eigen ervaring’ bij het Basisberaad afgerond.

Sinds 1 april 2017 ben ik werkzaam bij Basisberaad als ervaringsdeskundig crisiskaartconsulente. Samen met mijn collega (Tabitha) streef ik naar een maatschappij waarin cliënten/patiënten in hun kracht worden gezet en als volwaardig mens worden gezien in plaats van ‘de persoon met het stickertje’.
De crisiskaart draagt hier aan bij doordat het volledig op de persoon in kwestie is afgestemd, waardoor letterlijk ieder kaartje dus andere instructies voor crisissituaties geeft.

Zelf heb ik meerdere keren een persoonlijke psychische crisis meegemaakt, waarbij tweemaal ook een langdurige opname volgde. Daarnaast heb ik ook in mijn directe omgeving (familie en vrienden) meerdere psychische crisissituaties meegemaakt. In mijn optiek zijn deze ervaringen een toegevoegde waarde, doordat ik situaties kan benaderen vanuit het perspectief van de cliënt én zijn/haar naasten.

Missie:
De cliënt zoveel mogelijk de eigen regie laten nemen en behouden, en hem/haar zo in zijn eigen kracht zetten.