Een crisiskaart aanvragen

De aanvraag

Als u een crisiskaart wilt laten maken en in de regio Rotterdam Rijnmond woont, kunt u contact opnemen met de crisiskaartconsulenten van de afdeling Basisberaad. U kunt zelf bepalen of u dit telefonisch, via de mail of via het contactformulier doet. Eén van de consulenten zal een gesprek met u inplannen. Uiteraard mag u hierbij iemand mee nemen.

Let op:
Woon je buiten regio Rijnmond, maar ben je wel geïnteresseerd in een crisiskaart?
Kijk dan op de site van Crisiskaart Nederland, hierop staat een overzicht van de locaties in alle regio’s waar je een crisiskaart kan opstellen.