Doelgroep

Voor wie is een crisiskaart?
Iedereen die ooit een (psychische) crisis heeft meegemaakt en bang is er ooit (weer) een mee te maken kan in samenwerking met een crisiskaartconsulent van Basisberaad een crisisplan en crisiskaart opstellen. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Echter: wanneer u minderjarig bent en een crisiskaart wil aanvragen, dienen uw ouders toestemming te verlenen én aanwezig te zijn bij de gesprekken.

Project ZonMw
Sinds maart 2017 is Basisberaad betrokken bij een project van ZonMw waarbij de focus wordt gelegd op het mogelijk maken van crisisplannen en kaarten voor de doelgroep verwarde personen en mensen met een achtergrond in de forensische psychiatrie. Bij dit project zijn ook Veiligheidshuis in Rotterdam, Bavo Europoort (afdeling  Parnassia), Ypsilon, Nationale Politie Eenheid Rotterdam en de cliëntenraad Rotterdam betrokken. Naast het opstellen van crisisplannen en -kaarten houden de crisiskaartconsulenten zich ook bezig met het geven van voorlichtingen aan naasten en belangrijke derden zoals zorgprofessionals.

Verder:
Ook zijn wij ook actief bereikbaar voor zorgorganisaties en zorgprofessionals (huisarts, POH, wijkteams, behandelaren, etc.). Bent u hierin werkzaam? U kunt ons benaderen voor informatieve voorlichtingen voor uw team(s), vrijwilligers, cliënten en naasten van uw cliënten.

Tot slot kunt u ons ook benaderen vanuit een ander bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een MKB die graag een crisisplan en -kaart voor een crisisgevoelige medewerker wilt laten organiseren.