Actueel nieuws

De crisiskaartconsulenten en coördinator van het crisiskaartproject bij Basisberaad zijn volop bezig om de crisiskaart zo bekend mogelijk te maken onder het brede publiek van Rotterdam Rijnmond. Op deze pagina kan je alle recente ontwikkelingen meelezen, van voorlichtingen tot persberichten!

Augustus 2017 heeft Tabitha veel leuke en interessante voorlichtingen gegeven over de werking en het gebruik van de crisiskaart. Deze voorlichtingen werden georganiseerd bij verschillende organisaties en cliëntenraden. Daarnaast zijn er ook verschillende vergaderingen geweest over het project crisiskaart in regio Rijnmond.

Dinsdag 11 juli 2017 was de laatste dag van de driedaagse cursus Crisiskaartconsulent. Tabitha en haar collega hebben alle cursisten een certificaat mogen overhandigen. Onze andere crisiskaartconsulente, Myrna, is vanaf heden dus ook gecertificeerd en daarmee bevoegd om alle handelingen rondom deze functie zelfstandig uit te voeren.

Donderdag 29 juni 2017 is vanuit het Basisberaad een bijeenkomst georganiseerd voor (ex-)cliënten en vrijwilligers om Berletta te herdenken. Er is ook gelegenheid geweest om het condoleanceregister te tekenen en ieder op zijn/haar eigen manier afscheid te laten nemen.

Dinsdag 27 juni 2017 start er weer een nieuwe driedaagse cursus tot ervaringsdeskundig crisiskaartconsulent. Tabitha zal deze cursus geven met haar collega Ger-Jan, Myrna zal deelnemen aan deze cursus zodat ook zij officieel gecertificeerd is.

Donderdag 22 juni 2017 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze zeer gewaardeerde en geliefde collega, Berletta Scholten. Na een moedig gedragen periode van ziekte is er donderdag een eind aan haar strijd gekomen. Tot op het allerlaatste moment was ze kritisch, verbaal zeer aanwezig en vol humor. Wat wilde ze nog graag leven!

We missen in Berletta een fijne collega, een krachtige belangenbehartiger en straatadvocaat en coördinator en leidinggevende van ons team in Rotterdam. Lieve Berletta, tu ètais formidable.

Dinsdag 20 juni 2017 zijn alle brieven over de jaarlijkse update van de crisiskaarten en -plannen de deur uit gegaan. Alle kaarthouders hebben hierdoor de mogelijkheid om hun kaart en plan weer helemaal up-to-date te krijgen. Tabitha en Myrna zitten klaar om iedereen zo goed mogelijk te helpen.

Donderdag 15 juni 2017 is Tabitha aanwezig geweest bij het LOCO overleg. Dit is een soort groot intervisie moment met alle landelijk actieve crisiskaartconsulenten.

Donderdag 8 juni 2017 heeft Tabitha een voorlichting gegeven aan familieleden van cliënten die op dit moment wegens psychische crisis intern opgenomen zijn bij een instelling. Collega Dieke Otten was hier ook bij aanwezig als ondersteuning voor de vele vragen.

Woensdag 24 mei 2017 is een persbericht over ons crisiskaart project gelanceerd! Ben jij benieuwd wat erin staat? Hier kan je het lezen: Persbericht Crisiskaart in Rotterdam!

Dinsdag 16 mei 2017 hebben onze crisiskaartconsulenten een informatieve bijeenkomst georganiseerd! Deze bijeenkomst stond in het kader van het gehele proces rondom de crisiskaart. Het was erg leuk om te zien dat alle bezoekers persoonlijke interesse hadden in de crisiskaart, enerzijds voor hunzelf en anderzijds voor hun familie/vrienden. De middag verliep snel en was absoluut geslaagd, Tabitha en Myrna zijn voornemend om deze bijeenkomsten nog vaker te organiseren op locatie!

Dinsdag 9 mei 2017 hebben onze crisiskaartconsulenten een voorlichting gegeven!
De voorlichting vond plaats voor familieleden van cliënten die op dit moment opgenomen zijn, en was georganiseerd door een familie ervaringsdeskundige.

Woensdag 5 april 2017 is Tabitha samen met Astrid (coördinator vrijwilligers) aanwezig geweest op de netwerkdag van Howie the Harp om nog meer mensen bekend te maken met het Basisberaad en de crisiskaart.

Maandag 3 april 2017 is de nieuwe crisiskaartconsulente Myrna officieel van start gegaan. Samen met Tabitha gaat ze volop aan de slag om alle werkzaamheden rondom de crisiskaart zo goed mogelijk uit te voeren.

Dinsdag 14 maart 2017 was onze crisiskaart consulente Tabitha aanwezig bij de startbijeenkomst van het nieuwe project van de Crisiskaart die gestart is in samenwerking met ZonMw, Politie eenheid Rotterdam, Ypsilon en het Veiligheidshuis van Rotterdam. Met dit project gaan we ons richten op verwarde personen en personen met een achtergrond in de forensische psychiatrie.